Telefonen ringde

Att gå hemma kan vara väldigt ensamt och långtråkigt även om den lille förgyller vardagen är det väldigt ensamt ibland. Man glädjs då åt de små sakerna här i livet, som att få vara med i en undersökning. Ett företag som heter CMA ringde mig och undrade om jag ville vara med i en undersökning. Självklart ville jag det, det var lite frågor om mina TV-vanor.

Efter frågorna blev jag lite nyfiken och satte mig och läste på om undersökningar.

Undersökningar kan handla om att du tar upp en fin sten och iakttar den för att försöka förstå vad som format den. Därför finns det ingen gräns för hur många olika slags undersökningar det finns, just eftersom de sker ständigt runt omkring oss av alla. Men det finns givetvis mer grundläggande undersökningar, sådana som alla vet vad de är för några. Undersökningar hos doktorn exempelvis. Eller undersökningar kring riksdagsvalet i augusti vart fjärde år.

En annan sådan undersökning är medarbetarundersökningar. Här handlar det om att chefer på ett företag vill göra en undersökning kring deras anställdas åsikter och tycken om företaget.

Om du ska göra en medarbetarundersökning är det viktigt att du tar god tid på dig att utforma själva undersökningen. Vad är det ni vill uppnå? Vad förväntar ni er? Vad hoppas ni på? Att forma frågorna som undersökningen ska innehålla är en mycket viktigt del av arbetet. Man kan använda sig av undersökningar för att få svar på otroligt mycket, men inte på allt i samma undersökning! Var därför noggrann med att välja ut vad ni vill att undersökningen ska handla om och vad ni önskar att få svar på. Fokusera sedan på just dessa frågor.

Det gäller att också vara bereda på svaren. Om ni gör undersökningar där ni vill få reda på era anställdas åsikter och idéer så kommer de anställda att förvänta sig förändring. Att ställa frågor kring ämnen som ni ändå inte är intresserade av att förändra bidrar inte till någonting. De anställda kommer inte att glömma frågorna efter undersökningen utan snarare undra när ni ska sätta igång med efterarbetet. Ställ därför enbart frågor om sådant ni har möjlighet och vilja att ändra.

Intressant va? Och det fick tiden att gå lite 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *